INŽINIERSKA A STAVEBNÁ SPOLOčNOSť

RAFTEX s.r.o. Moskovská 12, 811 08 Bratislava

Referencie 2


21


22


23
24


25


21.
Kostol Sv. Kríža 
Bratislava Devín TDI 2016


22.
VŠH Bratislava
Záhorská Bystrica TDI 2018


23. 
AOC Ptáček
Bratislava Bory TDI 2019


24.
Obnova bytového domu
J.Smreka 20, Bratislava DNV
TDI 2017


25.
MŠ Hargašova Bratislava
Záhorská Bystrica TDI 2019