INŽINIERSKA A STAVEBNÁ SPOLOčNOSť

RAFTEX s.r.o. Moskovská 12, 811 08 Bratislava

Stavebná spoločnosť  Raftex s.r.o. pôsobí v oblasti realizácie
pozemných stavieb. Zabezpečuje komplexnú realizáciu od novostavieb a rekonštrukcií rodinných domov po úpravy interiérov administratívnych budov. Na stavebné práce využíva vlastné pracovné kapacity a technické vybavenie, prípadne spolupracuje s overenými dodávateľmi. V realizačnej činnosti nadväzuje na svojho predchodcu firmu Raft s.r.o.Od roku 1992 sme spolupracovali
s mnohými investormi


  • SVD IV Bratislava
  • Sociálna poisťovňa
  • Volkswagen Bratislava
  • Univerzita Komenského Bratislava
  • Hutný projekt Bratislava
  • Belgické veľvyslanectvo Bratislava /Belgicko/
  • Campeon Bernard SGE /Francúzsko/
  • Cotecno A.Z. s.a. /Belgicko/
  • Ilbau /Rakúsko/
  • International Committee /USA/

Dodávateľská činnosť


Realizácia novostavieb a rekonštrukcií rodinných domov, interiérové úpravy administratívnych priestorov vlastnými kapacitami.

Stavebný manažment

Odborné riadenie a kontrola stavebných prác externých dodávateľov. Výkon stavbyvedúceho a stavebného dozoru.

Vaše predstavy môžeme realizovať spolu